OCT – optyczna koherentna tomografia dna oka

Odpowiedzi na listy pacjentów

|

27 lutego, 2023

Badanie OCT, to najskuteczniejszy sposób na całościowe zobrazowanie struktur oka w celu profilaktyki i diagnostyki poważnych chorób narządu wzroku. W naszej Klinice pojawiło się najnowocześniejsze urządzenie, dedykowane tej procedurze. Tomograf OCT, jest niezwykle kosztownym i rzadko spotykanym aparatem, który wyróżnia się na tle konkurencji bezpieczeństwem i szybkością przeprowadzania pomiarów. Co więcej, na początku tego roku, załoga naszej Kliniki ukończyła profesjonalne szkolenie z obsługi zakupionego modelu tomografu.

Czemu służy badanie OCT?

Analiza OCT oka służy przede wszystkim w diagnozowaniu i kontrolowaniu dolegliwości siatkówki – błony wyścielającej wewnętrzną stronę oka. Najważniejszy element jej budowy stanowią fotoreceptory (czopki i pręciki), bezpośrednio odpowiedzialne za widzenie. Największe zagęszczenie czopków (widzenie barwne, dzienne) znajduje się w obszarze nazywanym plamką żółtą i to właśnie na niej skupia się badanie. Dzięki tomografowi możliwe są m.in. zmierzenie grubości warstwy nerwowej siatkówki, szczegółowa analiza struktury plamki żółtej oraz topografia i ocena stanu tarczy nerwu wzrokowego. Wykorzystując skoncentrowaną wiązkę optyczną, aparat dokonuje pomiaru współczynnika odbicia światła od skanowanych elementów strukturalnych siatkówki. Taka metoda pozwala na wykrycie nawet najmniejszych, wczesnych zmian patologicznych, przez co uzyska się najwyższą skuteczność wdrażanego leczenia. Badanie OCT, jest nieporównywalnie czułe i pozwala na zaobserwowanie zmian strukturalnych dna oka, które mogłyby zostać niezauważone podczas badań z wykorzystaniem innych metod.

Przebieg badania i uzyskane wyniki

Badanie OCT jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne. Ze względu na specyfikację obszaru poddawanego analizie, konieczne może okazać się zastosowanie preparatu rozszerzającego źrenicę, aby umożliwić wykonanie najdokładniejszego pomiaru. W takim przypadku, skanowanie rozpocznie się 20 minut po zaaplikowaniu substancji. Właściwa część badania przeprowadzana jest w pozycji siedzącej, z głową umieszczoną na dedykowanej podpórce zapewniającej stabilność. Tomograf wyposażony jest soczewkę, która umożliwia wysyłanie wiązek światła, ze skrupulatnie dobieranej odległości i kątowi nachylenia aparatu przez lekarza. Niezbędnym elementem badania jest współpraca na drodze pacjent-okulista, dzięki czemu uzyskane zdjęcia będą rzetelnie oddawać rzeczywisty stan dna oka badanej osoby. Sam proces analizowania struktur oka trwa kilka minut. Wynik wydawany jest w postaci opisanych zdjęć, które należy zinterpretować ze specjalistą. Pozwala on na ocenę m.in. stanu tarczy nerwu wzrokowego i otaczających ją włókien nerwowych oraz cech histologicznych siatkówki i plamki.

 

W Klinice Demeter dysponujemy nie tylko światowej klasy aparaturą diagnostyczną, ale również umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania jej pełnego potencjału. Jeśli chcesz sprawdzić stan swoich oczu umów się na badanie w naszej Klinice. Zapraszamy!

X

Zapisz się na wizytę