Zabiegi wykonuje:

Placówki

Warszawa Praga Centrum

ul. Białostocka 7
03-741 Warszawa

Pulmonologia

Pulmonologia jest działem medycyny zajmującym się rozpoznawaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób układu oddechowego. Czasem określana jest również jako pneumonologia. Pulmonolodzy zajmują się schorzeniami związanymi z płucami i oskrzelami, czyli dolnymi drogami oddechowymi.

Do najczęściej występujących chorób układu oddechowego należą:

 • ostre zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • astma oskrzelowa,
 • rak płuc,
 • zwłóknienie płuc,
 • gruźlica,
 • mukowiscydoza,
 • odma opłucnowa,
 • pylica płuc.

Dla kogo?

Do pulmonologa powinny zgłosić się osoby z przedłużającymi się infekcjami górnych i dolnych dróg oddechowych, z nawracającymi zapaleniami płuc, z napadani duszności, dłużej utrzymującym się kaszlem, z krwiopluciem, ze złą tolerancję wysiłku, czyli szybko męczą się. Do pulmonologa obowiązkowo powinny zgłosić się osoby palące papierosy.

Objawy

 • kaszel,
 • chrypka,
 • duszności,
 • krwioplucie.

Korzyści

 • wczesne rozpoznanie chorób układu oddechowego,
 • zalecenie badań diagnostycznych i kontrolnych,
 • zaplanowanie i umówienie leczenia,
 • zlecenie rehabilitacji lub skierowanie do szkoły chorych na astmę,
 • poprawa tolerancji wysiłku i wydolności fizycznej,
 • poprawa jakości życia,
 • zmniejszenie nasileniu wymienionych objawów.

Przebieg

Najważniejszym badaniem pozwalającym na obiektywną ocenę czynności płuc jest spirometria. Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu. Wykonuje się zwykle tzw. spirometrię podstawową, a często również spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela.

X

Zapisz się na wizytę