Zabiegi wykonuje:

Placówki

Warszawa Praga Centrum

ul. Białostocka 7
03-741 Warszawa

medycyna pracy warszawa praga

Medycyna pracy: Praga

Medycyna pracy jest dziedziną, która koncentruje się na badaniu wpływu środowiska pracy na zdrowie pacjenta. Lekarz tej specjalności wykonuje m.in. badania wstępne i okresowe – dopasowując ich charakter do specyfiki zawodu Pacjenta.

Dla kogo jest medycyna pracy?

Wsparcie lekarza medycyny pracy jest niezbędne przede wszystkim osobom zatrudnionym w zakładach pracy – zarówno nowym, jak i obecnym pracownikom. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy i Ustawy o Medycynie Pracy, wykonanie profilaktycznych badań wstępnych oraz okresowych jest obowiązkowe dla każdego pracownika. Kieruje je na nie pracodawca.

W Warszawie lekarz medycyny pracy przyjmuje między innymi na Pradze – niezbędne badania możecie wykonać u nas w klinice zapisując się wraz ze skierowaniem.

 

Lekarz medycyny pracy warszawa praga

Jak przebiegają badania profilaktyczne?

Medycyna pracy obejmuje trzy typy badań lekarskich:

 • wstępne – są obowiązkowe dla każdej osoby, która rozpoczyna pracę w oparciu o umowę o pracę,
 • okresowe – przeprowadzane raz na kilka lat (częstotliwość jest zgodna z zaleceniami, jakie przedstawił lekarz w trakcie badań wstępnych),
 • kontrolne – przeprowadzone wówczas, gdy pracownik był niezdolny do pracy (przebywał na zwolnieniu lekarskim) powyżej 30 dni.

Medycyna pracy obowiązuje wszystkich, którzy podpisują umowę o pracę bez względu na rodzaj wykonywanej działalności.

Badanie wstępne:

 • jest wykonywane na podstawie skierowania, jakie pracownikowi wystawił pracodawca,
 • przebiega na różne sposoby – w zależności od ryzyk zawodowych związanych z powierzanym stanowiskiem (np. praca przy komputerze wymaga przejścia badania okulistycznego, praca na wysokości może wymagać konsultacji neurologicznej itp.),
 • należy wykonać każdorazowo przy zmianie pracodawcy.

Czas, przez jaki ważne jest badanie wykonywane przez lekarza medycyny pracy, jest uzależniony zarówno od stanu zdrowia pacjenta, jak i od uwarunkowań związanych z obejmowanym stanowiskiem. Może wynieść np.:

 • 2 lata – dla pracowników, którzy są narażeni na wdychanie szkodliwych pyłów i oparów,
 • 3 lata – gdy w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia co 2 lata),
 • 4 lata – kiedy pracownik stale korzysta z komputera,
 • 5 lat – dla pozostałych pracowników.

Ostateczną decyzję o czasie ważności badań, w oparciu o obowiązujące przepisy, podejmuje lekarz medycyny pracy – w Warszawie takie badanie możesz wykonać u nas.

medycyna-pracy

Medycyna pracy na Pradze: oferta

Wykonujemy badania wstępne, okresowe oraz kontrolne i sanitarne. Zakres obsługi w ramach medycyny pracy obejmuje:

 • konsultacje z lekarzem medycyny pracy,
 • badania kwalifikujące do prawa jazdy wszystkich kategorii,
 • badania dla egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy,
 • badania dla sędziów, komorników, ławników, kuratorów i prokuratorów,
 • badania dla operatorów wózków widłowych, ciężkiego sprzętu budowlanego oraz żurawi widłowych,
 • badania do pracy na wysokości,
 • badania dla osób, które mogą być narażone na działanie promieniowania jonizującego.

W ramach współpracy z Kliniką DEMETER może objąć również wykonywane na zlecenie lekarza medycyny pracy:

 • konsultacje ze specjalistami – m.in. takimi jak neurolog, okulista czy laryngolog,
 • badania diagnostyczne,
 • badania dodatkowe (m.in. EKG, spirometrii itp.),
 • badania psychomotoryczne.

Medycyna pracy: jak umówić się na badania?

Dogodny termin wykonania badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych w Klinice DEMETER można ustalić, kontaktując się z recepcją. Lekarz medycyny pracy na Pradze w Warszawie uwzględni wszystkie badania, jakie są wymagana na obejmowanym stanowisku.

X

Zapisz się na wizytę