Zabiegi wykonuje:

Placówki

medycyna pracy warszawa praga

Medycyna pracy: Praga

Medycyna pracy jest dziedziną, która koncentruje się na badaniu wpływu środowiska pracy na zdrowie pacjenta. Lekarz tej specjalności wykonuje m.in. badania wstępne i okresowe – dopasowując ich charakter do specyfiki zawodu Pacjenta.

Dla kogo jest medycyna pracy?

Wsparcie lekarza medycyny pracy jest niezbędne przede wszystkim osobom zatrudnionym w zakładach pracy – zarówno nowym, jak i obecnym pracownikom. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy i Ustawy o Medycynie Pracy, wykonanie profilaktycznych badań wstępnych oraz okresowych jest obowiązkowe dla każdego pracownika. Kieruje je na nie pracodawca.

 

Lekarz medycyny pracy warszawa praga

Jak przebiegają badania profilaktyczne?

Medycyna pracy obejmuje trzy typy badań lekarskich:

 • wstępne – są obowiązkowe dla każdej osoby, która rozpoczyna pracę w oparciu o umowę o pracę,
 • okresowe – przeprowadzane raz na kilka lat (częstotliwość jest zgodna z zaleceniami, jakie przedstawił lekarz w trakcie badań wstępnych),
 • kontrolne – przeprowadzone wówczas, gdy pracownik był niezdolny do pracy (przebywał na zwolnieniu lekarskim) powyżej 30 dni.

Badanie wstępne:

 • jest wykonywane na podstawie skierowania, jakie pracownikowi wystawił pracodawca,
 • przebiega na różne sposoby – w zależności od ryzyk zawodowych związanych z powierzanym stanowiskiem (np. praca przy komputerze wymaga przejścia badania okulistycznego, praca na wysokości może wymagać konsultacji neurologicznej itp.),
 • należy wykonać każdorazowo przy zmianie pracodawcy.

Czas, przez jaki ważne jest badanie wykonywane przez lekarza medycyny pracy, jest uzależniony zarówno od stanu zdrowia pacjenta, jak i od uwarunkowań związanych z obejmowanym stanowiskiem. Może wynieść np.:

 • 2 lata – dla pracowników, którzy są narażeni na wdychanie szkodliwych pyłów i oparów,
 • 3 lata – gdy w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia co 2 lata),
 • 4 lata – kiedy pracownik stale korzysta z komputera,
 • 5 lat – dla pozostałych pracowników.

Ostateczną decyzję o czasie ważności badań, w oparciu o obowiązujące przepisy, podejmuje lekarz.

Medycyna pracy na Pradze: oferta

Wykonujemy badania wstępne, okresowe oraz kontrolne i sanitarne. Zakres obsługi w ramach medycyny pracy obejmuje:

 • konsultacje z lekarzem medycyny pracy,
 • badania kwalifikujące do prawa jazdy wszystkich kategorii,
 • badania dla egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy,
 • badania dla sędziów, komorników, ławników, kuratorów i prokuratorów,
 • badania dla operatorów wózków widłowych, ciężkiego sprzętu budowlanego oraz żurawi widłowych,
 • badania do pracy na wysokości,
 • badania dla osób, które mogą być narażone na działanie promieniowania jonizującego.

W ramach współpracy z Kliniką DEMETER może objąć również wykonywane na zlecenie lekarza medycyny pracy:

 • konsultacje ze specjalistami – m.in. takimi jak neurolog, okulista czy laryngolog,
 • badania diagnostyczne,
 • badania dodatkowe (m.in. EKG, spirometrii itp.),
 • badania psychomotoryczne.

Medycyna pracy: jak umówić się na badania?

Dogodny termin wykonania badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych w Klinice DEMETER można ustalić, kontaktując się z recepcją.

X

Zapisz się na wizytę