Zabiegi wykonuje:

Placówki

Warszawa Praga Centrum

ul. Białostocka 7
03-741 Warszawa

Warszawa Żoliborz

ul. Potocka 14
01-652 Warszawa

Protetyk Żoliborz

Protetyka

Protetyka to dziedzina stomatologii zajmująca się odtwarzaniem ubytków w uzębieniu, odbudową złamanych zębów, zmianą ich kształtu i ustawienia, a także usunięciem trwałych przebarwień i korektą dużych przerw między zębami.

Klinika Demeter – Protetyka – zaprasza pacjentów z Warszawy, głównie z dzielnic takich jak: Praga Południe, Praga Północ, Żoliborz, Targówek, Marki. 

W ramach leczenia protetycznego wykonujemy:

 • ubytki szkliwa,
 • odbudowy kompozytowe,
 • korony porcelanowe,
 • most porcelanowy,
 • uzupełnienia braków zębowych protezą szkieletową,
 • korony porcelanowe na stali.
 • onlay, inlay, overlay

Dla kogo leczenie protetyczne?

Leczenie protetyczne powinno zostać podjęte w przypadku utraty zębów naturalnych lub w razie ich rozległego uszkodzenia mechanicznego np. wypadkach komunikacyjnych.

Kiedy należy skorzystać z pomocy protetyka?

Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii specjalizujący się w odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych. Co to oznacza? Głównym zadaniem protetyki jest taki dobór uzupełnień protetycznych – niezależnie od tego, czy będą to protezy zębowe, czy osadzane na implantach korony porcelanowe – który umożliwia odtworzenie warunków zgryzowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania narządu żucia. W przypadku całkowitego bezzębia lub znacznej utraty zębów naturalnych odtworzenie pierwotnych warunków zgryzowych obejmuje odbudowę dolnego i górnego łuku zębowego, przy czym podczas tej odbudowy nie uwzględnia się wcześniejszego krzywego ustawienia zębów. Protezy uwzględniają natomiast anatomiczny kształt kości szczęki i do niego są dopasowywane.

W przypadku utraty pojedynczych zębów najlepszym sposobem na odbudowę pierwotnych warunków zgryzowych są korony porcelanowe. W zależności do wybranego uzupełnienia korony można oprzeć o sąsiadujące zęby zdrowe lub nadbudować na wszczepionym w kość implancie.

Objawy wskazujące na potrzebę konsultacji z lekarzem:

 • braki w naturalnym uzębieniu,
 • ubytki w zębach znacznych rozmiarów,
 • zmniejszenie skuteczności żucia,
 • zaburzenie czynności stawów skroniowo-żuchwowych.

Korzyści z leczenia – protetyka:

 • ładny uśmiech i zdrowe zęby,
 • poprawa wyglądu twarzy,
 • przywrócenie podstawowej funkcji zębów, czyli prawidłowe żucie i rozdrabnianie pokarmu,
 • poprawna, wyraźna mowa.

Przebieg leczenia protetycznego:

Pierwsza wizyta:

 • wywiad mający na celu ustalenie ogólne stanu zdrowia pacjenta, schorzeń i dolegliwości mogących mieć bezpośredni wpływ na przebieg leczenia, nawyków żywieniowych i higienicznych oraz oczekiwań i potrzeb pacjenta),
 • ocena warunków zgryzowych, stanu uzębienia i dziąseł, rozmieszczenia braków zębowych oraz stanu błony śluzowej,
 • wykonanie i ocena badań radiologicznych uzębienia, które są niezbędne do leczenia zachowawczego i prawidłowego wyboru leczenia protetycznego – radiowizjografia, pantomogram.

Druga wizyta:

 • przedstawienie różnych wariantów leczenia protetycznego i jego wybór,
 • przedstawienie planu leczenia,
 • leczenie zachowawcze (uzupełnienie ubytków w pozostałych zębach, co gwarantuje powodzenie leczenia protetycznego).

Trzecia wizyta:

 • leczenie zachowawcze w przypadku stwierdzenia konieczności jego wykonania (ilość wizyt jest uzależniona od zaawansowania zmian chorobowych w uzębieniu).

Wizyty kolejne:

 • pobranie wycisków protetycznych po zakończonym leczeniu zachowawczym wg wcześniej ustalonego planu leczenia.

Wizyty kontrolne:

 • ocena przez lekarza protetyka adaptacji pacjenta do uzupełnienia protetycznego i ewentualne korekty leczenia.
X

Zapisz się na wizytę