Zabiegi wykonuje:

Placówki

Warszawa Praga Centrum

ul. Białostocka 7
03-741 Warszawa

Usługi pielęgniarskie

Usługi pielęgniarskie są wykonywane przez doświadczone pielęgniarki i pielęgniarzy. Polegają na sprawowaniu opieki medycznej nad pacjentem. Zalicza się do nich m.in. pielęgnację pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, zmianę opatrunków.

Dla kogo?

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności.

Korzyści

Profesjonalna opieka specjalistycznego personelu nad osobą chorą lub niepełnosprawną pozwalająca na powrót do zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Ważną rzeczą w trakcie leczenia jest nie tylko merytoryczna wiedza personelu, ale również odpowiednie podejście do chorego.

X

Zapisz się na wizytę