Zabiegi wykonuje:

Placówki

Warszawa Praga Centrum

ul. Białostocka 7
03-741 Warszawa

Internista

Każdy lekarz, który chce rozwijać się zawodowo i zostać specjalistą w jakiejkolwiek dziedzinie medycyny, musi być przede wszystkim dobrym internistą. Interna to dziedzina medycyny specjalizująca się leczeniem chorób wewnętrznych. Internista jest często mylony z lekarzem rodzinnym, a są to dwie odmienne specjalizacje. Ten drugi posiada ogólną wiedzę ze wszystkich dziedzin medycyny począwszy od pediatrii poprzez internę, ginekologię skończywszy na geriatrii. Kim więc jest i czym się zajmuje internista? 

Internista to lekarz medycyny wewnętrznej. Posiada całościową wiedzę na temat fizjologii człowieka. Oceniając stan zdrowia pacjenta, potrafi szybko wystawić diagnozę i rozpocząć skuteczne leczenie, a w niektórych sytuacjach skierować chorego do lekarza węższej specjalizacji. Internista również sam wykonuje niektóre zabiegi. Specjalizacja ta uznawana jest za jedną z trudniejszych, wymagających wszechstronnej wiedzy. To od internisty często zależy los pacjenta, a niekiedy nawet jego życie. Od lekarza wykonującego ten zawód wymaga się wystawienia trafnej diagnozy i szybkiego udzielenia pomocy. Pracuje zarówno w szpitalach na oddziałach chorób wewnętrznych lub Izabch Przyjęć, jako załoga Karetek Pogotowia Ratunkowego, jak i w przychodniach zdrowia jako lekarz pierwszego kontaktu (POZ).

Czym się zajmuje internista?

Internista posiada szeroką wiedzę na temat funkcjonowania narządów wewnętrznych człowieka. Jest to bardzo obszerna specjalizacja. Obejmuje schorzenia większości układów w ludzkim organizmie, a mianowicie układu odpornościowego, oddechowego, pokarmowego, moczowego oraz kostno-stawowego. Dodatkowo specjalista ten posiada wiedzę w zakresie chorób naczyń i serca, reumatologicznych, metabolicznych, alergicznych oraz zaburzeń endokrynologicznych.

Podczas wizyty lekarskiej internista przeprowadza wywiad z pacjentem i stosuje badanie przedmiotowe. Wstępnie ocenia jego stan zdrowia, np. dlaczego boli go głowa, skąd się bierze kaszel lub niemiarowe bicie serca. Następnie wystawia diagnozę, wypisuje recepty, informuje chorego o zaleconych lekach i ich dawkowaniu, a jeśli potrzeba, wydaje zwolnienia lekarskie. Zdarza się, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań np. EKG, spirometrii, badań laboratoryjnych krwi czy mikrobiologicznych. W niektórych sytuacjach potrzebne są  bardziej szczegółowe badania. Wtedy lekarz kieruje pacjenta na konsultacje do innego specjalisty lub do szpitala.

Osoby, które regularnie udają się na badania profilaktyczne, również trafiają do internisty. To właśnie lekarz tej specjalizacji zajmuje się profilaktyką zdrowotną, czyli m.in. pomiarem ciśnienia, badaniem słuchu i nosa za pomocą wziernika, palpacyjnym badaniem jamy brzusznej lub tarczycy, wystawianiem skierowania na badanie krwi oraz moczu. Ponadto to od niego otrzymujemy skierowanie na leczenie sanatoryjne lub zaświadczenie o stanie zdrowia celem uzyskania renty.

Wiele osób sądzi, że zawód internisty jest jedną z łatwiejszych specjalizacji medycznych. Po bliższym przyjrzeniu się, jak szeroki jest zakres wiedzy i działania lekarza, zdajemy sobie sprawę, że jest wprost odwrotnie. Na końcu warto zauważyć, że w odróżnieniu do lekarza rodzinnego, z którym często jest mylony, internista nie zajmuje się małymi dziećmi.

X

Zapisz się na wizytę