lek. stom. Anna Kapica

Praga Centrum

Periodontologia

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Studia ukończyła w 2016r. Staż podyplomowy jak i specjalizację ukończyła w Mazowieckim Centrum Stomatologii.

W 2022 r. uzyskała tytuł specjalisty w zakresie periodontologii.

Uczestniczy w  licznych kursach i kongresach stomatologicznych, podczas których nieustannie podnosi swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.

Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.

X

Zapisz się na wizytę