Dlaczego wykonujemy zdjęcia RTG podczas leczenia stomatologicznego?

Protektyka i Implanty

|

6 października, 2017

Dlaczego wykonujemy zdjęcia RTG podczas leczenia stomatologicznego? Nasz specjalista, lekarz stomatolog
dr Romulada Schreiber wyjaśnia, jakie znaczenie mają zdjęcia radiologiczne w stomatologii


Badanie radiologiczne jest jedną z podstawowych metod diagnostyki w stomatologii. Wyróżniamy:

a) Radiowizjografię- obrazującą grupę 2- 3 zębów z otaczającą je tkanką kostną. Jest wykorzystywana w ocenie tkanek około wierzchołkowych, endodoncji i stomatologii zachowawczej.

b) zdjęcia pantomograficzne– obrazujące wszystkie zęby, kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo- żuchwowe, zatoki szczękowe, oczodoły oraz ich wzajemne stosunki. Są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach stomatologii. Warto je wykonywać co kilka lat, gdyż obrazują zmiany często niewidoczne gołym okiem.

c) tomografia CBCT (wiązki stożkowej)- najdokładniejsza. Są to zdjęcia warstwowe określonej okolicy twarzoczaszki. Są wykorzystywane najczęściej w implantologii i chirurgii szczękowej.

d)zdjęcia cefalometryczne- pozwalają zaplanować leczenie ortodontyczne.

Współczesne aparaty radiologiczne pozwalają na wykonywanie dokładniejszych zdjęć przy mniejszej ekspozycji pacjenta na promieniowanie rentgenowskie.

X

Zapisz się na wizytę