Wróć do wszystkich aktualności
20 / 04 / 2019

Implanty ul. Białostocka 7

W Klinice Demeter przy ul. Białostockiej 7 rozpoczynamy PROMOCJĘ „Implanty to dobry wybór” z atrakcyjną ceną 1800 zł za implant*. W ramach oferty “Implanty to dobry wybór” można skorzystać:

• z bezpłatnej konsultacji implantologicznej
• z atrakcyjnej ceny implantu w wysokości 1800 zł.

Oferta skierowana jest do osób, które mają braki w uzębieniu i chcą je uzupełnić w estetyczny sposób. Dzięki implantom mogą znów mieć piękny, zdrowy uśmiech.

W celu umówienia bezpłatnej konsultacji implantologicznej zadzwoń:

536 833 777

Promocja trwa od 21 lutego do 31 maja 2019 r.

*Cena obejmuje koszt implantu, bez ceny łącznika ani odbudowy.

Regulamin promocji
„Implanty to dobry wybór”

§1

1.Organizatorem Promocji pod nazwą „Implanty to dobry wybór”, zwanym dalej „Promocją” jest spółka Klinika Stomatologiczno-Lekarska Demeter Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 7, zwana dalej „Demeter”.
§ 2

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 21.02.2019r., a kończy 31.05.2019r.
2. Program obejmuje: Bezpłatną konsultację implantologiczną pod warunkiem, że zostanie ona odbyta w terminie trwania Promocji. Koszt wszczepienia implantu w cenie 1800 zł.
3. Cena promocyjna wszczepienia implantu przysługuje tylko w przypadku odbycia bezpłatnej konsultacji implantologicznej w klinice w terminie trwania promocji i w konsekwencji rozpoczęciu leczenia implantologicznego nie później niż do dnia 31.07.2019r.
4. Promocja obejmuje wszczepienie implantu bez odbudowy protetycznej
5. Wszystkie ewentualne badania dodatkowe konieczne do przeprowadzenia konsultacji wykonywane są na koszt Uczestnika Promocji.
6. Na konsultację implantologiczną należy przynieść posiadaną pełną dokumentację radiologiczną.
7. Organizator zastrzega, że ilość bezpłatnych wizyt konsultacyjnych w ramach Promocji jest ograniczona. Program realizowany jest w placówce przy ul. Białostockiej7
§ 3
1.Uczestnikami Programu, zwanymi dalej „Uczestnikami” muszą być osoby pełnoletnie.
§ 4

1. Demeter ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Promocji bez podania przyczyny w dowolnym terminie informując o tym Uczestników Promocji w formie publikacji na stronie internetowej Demeter www.demeter.com.pl
2.Zmiany w Regulaminie oraz zakończenie Promocji nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji do chwili zakończenia Promocji.
3.Wszelkie spory związane z niniejszym Promocji rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Demeter.